Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Conflict / War / Terrorism | Entries: 62 | Views: 8470 | Updated: 4 years ago | | Add to My Feeds
Report


Chansoneta farai, Vencut, Pus vos m’a rendut Rossilhos, E sapchatz que nos em cregut, Pus no vim vostres companhos, D’un drut novelh, don tota gens ressona Que midons es a semblan de leona! Ar sai que-s tocan las peiras d’Alzona, Pus premiers pot intrar selh que mais dona. E, si tot m’en ai joy avut, Er en vuel esser mons e blos, Quar no vuelh ab nom de cornut Aver l’emperi dels grifos! Autra n’am ieu que mais mi guazardona Sos gens parlars, que s’autra m’abandona, Qu’enjanatz es qui fals’amor razona, E domna falh que-s recre per anona. Mas, s’ieu saupes qu’ilh fos leos, Ieu l’agr’avut caval ferran, Pus de lieys non es poderos Homs, si non es d’aital semblan! Avol soudad’a midons resseubuda, Quar per aver s’es de bon pretz moguda, Que, s’ieu saupes per aver fos venguda, Ma soudada ne pogr’aver avuda. E fera-l d’autres guiardos Que-l pogran valer atrestan, Mas no s’azauta de chansos, Ans se va de mi rancuran, Que ditz que trop la vuelh levar en bruda, E no vol esser tan luenh mentauguda! E valgra-l mais en perdos fos ma druda, Que sa falsa beutat agues venduda. An Baut deforas la coman Que jamais no-i vuelh aver part, E non hi conosc autre dan Mas quar en fis mon audiart: Ai fals escutz, tan leu vos laissatz fendre Qu’om de part vos non auza colp atendre, Et ai vos o ben en cor a carvendre! S’ie-us pugei aut, bas vos farai dissendre. Ai las e co muer deziran Per la bella que ses mal art Es, e tan fina ses enjan Qu’anc non amet volpil bastart! E, si-l sieu cors volgues el


More from Medieval Daggers

面頬製作 10 Jul 4
12th century sword 10 Jun 30
Fire Poi 10 Jun 22
Dark Ages… 10 Jun 20


^ Back To Top